Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 14.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kulttuuripäällikkö
Avustuspäätökset:
§ 8 Tanssikoulu La Carmencitan Kannatusyhdistys ry:n kohdeavustus 4000€, 07.10.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksessä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemään päätökseen. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.