Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 14.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Pyöräilykuntien verkostoon liittyminen

MliDno-2018-244

Valmistelija

 • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla on kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma Kävelystä ja pyöräilystä potkua Mikkelin kulmille. Suunnitelman toimenpiteitä viedään käytäntöön monitoimijaisessa Kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmässä (Käpy). Mikkelin kaupunki on ottanut tavoitteekseen lisätä kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta 40 %:iin vuoteen 2020. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ovat kaupungin strategisena Hyvän elämän ohjelman tavoitteena. Liikkumisen aktiivisuutta halutaan lisätä hyvinvoinnin, ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen edistämiseksi.  Pyöräilyn edistämisen tueksi hyödylliseksi nähdään kiinteä yhteys kansallisiin toimijoihin. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmä on valmistellut Pyöräilykuntien verkostoon liittymistä.

Pyöräilykuntien verkosto on perustettu 1997.

Verkosto haluaa:

 • kaksinkertaistaa pyöräilyn määrän Suomessa
 • laadukkaat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet kaikille
 • vahvistaa pyöräilyn edistäjien ja pyöräilijöiden yhteisöä
   

Pyöräilykuntien verkostoon kuuluu Suomessa jo 117 kuntaa ja lisäksi muita yhteisöjä.
Pyöräilykuntien verkosto korostaa pyöräilyn edistämisessä kokonaisuuden haltuunottoa. Pyöräilykuntien verkosto tukee kuntia laaja-alaisesti.

Verkosto tarjoaa kunnalle mm.:

 • tietoa ja esimerkkejä parhaista toimintamalleista
 • valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot
 • vaikuttamistyö ja vuorovaikutus: hyvät yhteydet ja vaikuttamiskanavat ministeriöihin, virastoihin ja muihin valtion toimijoihin
 • kuntavierailut ja kehittämiskeskustelut jäsenkunnissa: neuvontaa ja tukea pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä
 • tukea pyörämatkailun ja sen reittien kehittämiseen 
 • mahdollisuus osallistua kehittämishankkeisiin ja pilotteihin
 • koutustilaisuudet ja tapahtumat vuosittain
 • Suomi Pyöräilee -tietoisku, Pyöräilyseminaari, Velo-City- ja Winter Cycling Congress
 • jälkiseminaari, Kävelywebinaari
   

Tärkeänä verkostossa nähdään:

 • kunnan pyöräilypolitiikka
 • seuranta
 • pyöräliikenteen määrä
 • pyöräliikenteen kilpailukyky
 • pyöräverkon laatu
 • pyöräpysäköinti
 • turvallisuus
 • tyytyväisyys
 • viestintä, markkinointi ja kampanjat
   

Pyöräilykuntien verkoston mukaan kunnassa tarvitaan:

 • poliittinen tahtotila ja pyöräilykunnan visio
 • poikkihallinnollinen ote ja organisointi
 • mitä ei mitata, sitä ei (poliittisesti) ole olemassa
 • seuranta, määrälliset ja laadulliset tavoitteet
 • kokonaisuus haltuun, edistämisohjelmat 
 • sujuva ja priorisoitu väylästö
 • ympärivuotinen ylläpito
 • pyöräliikenteen investointitason nosto
 • valtion investointituen hyödyntäminen vuodesta 2019 alkaen
 • laatutason nosto kautta linjan
 • pyöräpysäköinti: Näkyväksi ja laadukkaaksi, asemiin ja matkakeskuksiin erityishuomiota
 • turvallisuus ja tyytyväisyys: Koettu turvallisuus ratkaisee
 • kokeilukulttuuri ja rohkeus uusiin avauksiin
 • ilman rahoitusta ja henkilöresursseja ei tapahdu mitään 
 • valtion tuki vauhdittaa, paikalliset ohjelmat ratkaisevat 
 • parhaat pyöräilykunnat ovat parhaita läpi vuoden
 • monen tekijän summa, lähes kaikkiin niistä voi vaikuttaa
   

Pyöräilyverkoston jäsenmaksu määräytyy kunnan asukasmäärän mukaisesti ja Mikkelin kaupungin vuoden 2021 jäsenmaksu olisi 1700 €.

Hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen esittelee asiaa lautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupunki liittyy pyöräilykuntien verkostoon ja että yhteyshenkilönä kaupungilta verkostossa toimii hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Matti Karttunen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selosti asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle ja hän poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, hyvinvointikoordinaattori

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.