Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 14.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Jätteiden kevät- ja syyskeräyksen vakiinnuttaminen Anttolaan

MliDno-2019-1086

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolassa ei ole pienjäteasemaa. Vaikka Anttolassa on kierrätysmahdollisuus mm. metallille, muoville, vaatteille jne, on ajoittain tarvetta saada vaihtolava sellaiselle jätteelle, joka on kierrätykseen kelpaamatonta (rikkinäiset huonekalut yms tavara). Anttolasta on verrattain pitkä matka Metsäsairila Oy:n jäteasemalle ja tilanne on ollut ongelmallinen kauan, koska tällaista jätettä jätetään ympäristöön, roskalaatikoiden viereen tai laitetaan sellaisten kierrätysjätteiden sekaan, mihin tällainen jäte ei sovellu.

Anttolan aluejohtokunta toteutti kokeilumielessä jätekeräyksen siirtolavan avulla keväällä ja syksyllä 2020. Anttolalaiset saattoivat toimittaa lavalle sellaisia jätteitä, joille ei ole Anttolassa omaa keräyspistettä. Kokeilusta saatiin hyviä kokemuksia.

Koska aluejohtokuntatoiminnan jatkuminen ja alueellisten määrärahojen saaminen tulevaisuudessa on tällä hetkellä epäselvää, ei aluejohtokunta pysty turvaamaan siirtolavakokeilulle pysyvämpää jatkoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta ehdottaa Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle sekä Metsäsairila Oy:lle, että selvitettäisiin mahdollisuus toteuttaa kokeilun mukainen jätteenkeräys keväisin ja syksyisin sekä Anttolassa että mahdollisesti myös muissa ns. entisissä kuntataajamissa. Anttolan aluejohtokunta toivoo samalla, että tällä hetkellä kokeilumuodossa toteutettu muovinkeräys vakiinnutettaisiin Anttolaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta yhtyy Anttolan johtokunnan päätökseen ja lähettää asian edelleen Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle sekä Metsäsairila Oy:lle toimenpiteitä varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anttolan aluejohtokunta, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, Metsäsairila Oy

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.