Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 14.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

Nuorisopäällikkö
Henkilöstöpäätökset:
§ 4 Jani Lastuniemen palkkaaminen nuorisosihteerin sijaisuuteen, 22.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.