Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kulttuuripäällikkö
Avustuspäätökset:
§ 13 Koskentaipaleen kyläyhdistys ry:n kohdeavustus 300€, 03.06.2024

Liikuntapäällikkö
§ 18 Mikkelin Kilpa-Veikot ry:n kohdeavustus Para-yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailuiden järjestämiseksi 2024, 05.06.2024
§ 19 Mikkelin Kissat ry:n kohdeavustus Mikkeli -turnauksen järjestelykuluihin 2024, 05.06.2024
§ 20 Urheiluseura Hatsina ry:n liikuntapaikka-avustus salivuoromaksuihin 2024, 05.06.2024
§ 21 Mikkelin Moottorikerho ry:n liikuntapaikka-avustus moottorirata-alueen vuokraan ja kunnossapitoon 2024, 05.06.2024
Hankintapäätökset:
§ 4 Anttolan pyöräradan maanrakennustöiden hankinta 2024, 24.05.2024
§ 5 Anttolan pyöräradan rakennusurakan työnjohdon, käsin tehtävien reitin viimeistelytöiden, opasteiden asennuksen sekä turvallisuus- ja ylläpitosuunnitelman hankinta 2024, 29.05.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.