Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Enrique Tessieri ja Nina Jussi-Pekka.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 17.6.2024 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.  


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.