Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Muut asiat

Kuvaus

Kaupungin strategian mukaisen Hyvän elämän ohjelman valmistelua jatketaan heti hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunannan kokouksen jälkeen pidettävässä iltakoulussa.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi Eläkeliiton Haukivuoren yhdistys ry:n 13.8.2024 pidettävään 50-vuotisjuhlaan edustajaksi Veikko Elon ja varalle Anu Kokkosen.

Lisäksi sivistysjohtaja Virpi Siekkinen esitteli talousseurannan 5/2024.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta jatkoi iltakoulussa hyvän elämän ohjelman valmistelua.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.