Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Liikuntaseurakysely 2024

MliDno-2024-2175

Valmistelija

  • Tiina Juhola, liikuntapäällikkö, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin liikuntaseuroille toteutettiin seurakysely keväällä 2024. Kyselyn toteuttamisesta on vastannut North Sport Consulting (NSC). Samanaikaisesti kysely toteutettiin 11 muussa kunnassa. Rinnakkaiset kyselyt sekä NSC:n muu seurakyselyaineisto mahdollistaa kuntien välisiä vertailuja, jotka esitellään liitteenä olevan raportin lopussa. Raportti koostuu seuraavista osioista: perustietoa paikallisesta seuratoiminnasta, seurojen tyytyväisyys nykytilanteeseen, tulevaisuushaasteet ja toiminnan kehittäminen sekä tulosten kuntavertailuja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että liikuntapäällikkö Tiina Juhola esitteli seurakyselyn sekä kuntien liikuntabrändit -kyselyn tulokset.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.