Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö 1.7.2020 alkaen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2017-2500

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto teki 18.5.2020 päätöksen uuden 1.7.2020 aloittavan organisaation tulosaluejako- ja palvelukokonaisuuksista. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella kasvatus- ja opetuslautakunnan alla toimivat tulosalueet varhaiskasvatuspalvelut - tulosaluejohtajana  varhaiskasvatusjohtaja, perusopetuspalvelut - tulosaluejohtajana opetusjohtaja, ja lukikokoulutus - tulosaluejohtajana johtava rehtori. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan alle sijoittuu koko palvelualuetta palveleva sivistyksen ja hyvinvoinnin hallinto sekä Mikkelin liikelaitos Otavia.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alla toimivat tulosalueet kansalaisopisto - tulosaluejohtajana kansalaisopiston rehtori, kaupunginorkesteri - tulosaluejohtajana intendentti, kirjastopalvelut, - tulosaluejohtajana kirjastopäällikkö, liikuntapalvelut - tulosaluejohtajana liikuntapäällikkö, museopalvelut - tulosaluejohtajana museojohtaja, nuorisopalvelut - tulosaluejohtajana nuorisopäällikkö ja yleiset kulttuuripalvelut.- tulosaluejohtajana kulttuuripäällikkö. Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alle sijoittuu lautakunnan hallinto.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö tulee muuttaa uutta organisaatiota vastaavaksi.

Toimintasääntöä tullaan päivittämään henkilöstöasioiden toimivallan näkökulmasta vielä tämän vuoden aikana, viimeistään lautakunnan joulukuun kokouksessa.

Liite Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö 1.7.2020
Liite Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen organisaatio 1.7.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännön 1.7.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori, intendentti, kirjaston palvelupäällikkö, vt. liikunta- ja nuorisojohtaja, kulttuuri- ja museojohtaja, kulttuuripäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.