Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heino Lipsanen ja Aleksi Nieminen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 12.6.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.