Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Padel-kenttien rakentaminen Mikkeliin yrittäjän ja kaupungin yhteistyönä

MliDno-2020-1188

Valmistelija

  • Tarja Sinioja, nuorisopäällikkö, tarja.sinioja@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Padel Mikkelin yrittäjät esittävät, että Urpolan liikunta-alueelle rannan tuntumaan rakennettaisiin kolme padel-kenttää yrittäjän ja kaupungin yhteistyönä. Hankesuunnitelma on liitteenä.

Esityksen mukaan Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut vastaa padelkenttien maa- ja pohjatöistä valmiille kenttien asennuspinnalle asti tehtynä, kenttien valojen ja konttikahvilan sähkötöistä ja kytkemisistä sekä järjestää kenttärakenteiden rahdin purkamiseen tarvittavat työkoneet ja purkamisen.

Kaupunki vuokraisi alueen Padel Mikkelille 9 vuoden uusittavalla vuokrasopimuksella. Alueen koko Mikkelin Urpolan jalkapallokentän ja Urpolan lammen välissä on 950 m2 + 438 m2. Karttatuloste liitteenä.

Liikuntapalveluiden kustannukset töistä (maatyöt, routaeriste Finnfoam, murske, anturan betonoinnit, tasoitus ja asfaltointi) ovat noin 35 000 e. Tällaisille pikaisille hankkeille ei ole budjetoitu määrärahaa.

Padel Mikkeli toteuttaisi kenttärakenteet, kustannus noin 78 000 e + alv.

Kustannus koostuu seuraavista varusteista ja toimenpiteistä:

Sinkityt metallirakenteet, rungon maalaaminen, panssaroidut 12 mm lasit, erikoinen padelia varten suunniteltu hiekkatekonurmi, verkko, lukittavat kulkuovet ja niiden lukot, leditekniikalla toteutetut runkoon integroidut valaisimet ja näiden asennustyöt.

Padel Mikkeli vastaisi kentän rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kuluista: Kentän tilaaminen, kenttärakenteiden, -tarvikkeiden hankinta ja kustannukset, toimitusrahti Espanjasta, kentän rakentajien palkkiot, pystytykseen liittyvät kustannukset, kentän rakentaminen ja kentän pystytys.

Näiden lisäksi Padel Mikkeli huolehtisi mahdollisen konttikahvilan/myymälän kustannuksista.

Padel Mikkeli vastaisi täysin toiminnan pyörittämisestä, kuten kenttien hallinnoinnista, huoltamisesta, ylläpidosta ja vuokrauksesta.

Padel Mikkeli toivoisi erittäin pikaista toteuttamista: pohjatyöt pitäisi tehdä kesäkuun kolmannella viikolla, kenttärakenteet saapuisivat kesäkuun lopussa ja toiminta alkaisi heinäkuun alussa. Ehdotettu aikataulu on kaupungin näkökulmasta erittäin haasteellinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että tänä vuonna ei rakenneta padel-kenttiä yhteistyössä Padel Mikkelin kanssa, koska hankkeelle ei ole määrärahaa ja koska ehdotettu toteutusaikataulu on liian kiireinen. 

Taloussuunnitelmassa vuodelle 2023 on 150 000 euron varaus Urheilupuiston padel-kenttään. Yrittäjäyhteistyönä padel-kenttä voitaisiin toteuttaa edullisemmin. Tarvittava määräraha voidaan esittää vuoden 2021 talousarvioon. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käsitteli §:t 53 ja 54 samanaikaisesti.

Tiedoksi

Padel Mikkeli, tekninen johtaja, liikuntapaikkapäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.