Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Muut asiat

Kuvaus

Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelman tilannekatsaus

Päätös

Merkittiin vt. liikunta- ja nuorisojohtajan antama tilannekatsaus tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.