Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Liikuntapaikkojen korjausmääräraha 2020

MliDno-2020-1195

Valmistelija

  • Tarja Sinioja, nuorisopäällikkö, tarja.sinioja@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston vuodelle 2020 hyväksymän talousarvion investointiosassa liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus -menokohdalle on osoitettu 100 000 €.  Liikunta- ja nuorisopalvelut tuo vuosittain määrärahan käyttösuunnitelman lautakunnan arvioitavaksi.

Liikuntapaikkojen korjaustarpeeseen nähden raha on pieni ja vuosittain on tehtävä tarkkaa priorisointia, mitä kohteita voidaan listalle nostaa.

Liikuntapalvelut on esittänyt perinteisesti osaa määrärahasta ulkoilureittien ja kenttien kunnostukseen, jota tuleekin tehdä vuosittain eri kohteissa. Liikuntapaikkojen korjausmäärärahalla tulisi kyetä kunnostamaan useita kohteita. Mahdolliset isommat kenttäkohteet viedään investointiohjelmaan erillisinä hankkeina.

Suunnitelma ja esitys liikuntapaikkojen rakentamis- ja korjausmäärärahan kohteiksi 2020:

  1. Rantakylän viiden kilometrin ulkoilureitin oikaisun pohjatyö sekä valaistus 20 000 €
  2. Kalevankankaan kuntoportaat 30 000 € (huom. Lähi-Tapiola -yhteistyö)
  3. Ulkoilureittien ja kenttien peruskunnostus (Urpolan reitti, Tuppuralan jääkiekkokaukalon maapohja) 20 000 €, 
  4. Ulkoilureittien ja kenttien valojen korjaukset 15 000 €
  5. Urpolan liikunta-alueen suoja-aita 15 000 €

yhteensä 100 000€

Kohteiden kustannukset ovat arvioita, jotka voivat tarkemman kustannuslaskelman jälkeen muuttua. Vuoden aikana on tarkempien kustannusten selvittyä arvioitava, mitkä kohteet voidaan toteuttaa määrärahaa ylittämättä tämän vuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liikunta- ja nuorisopalveluiden suunnitelman 100 000 euron suuruisen liikuntapaikkojen rakentamis- ja korjausmäärärahan käytölle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käsitteli §:t 53 ja 54 samanaikaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.