Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Viestintä ja Haukivuori.fi-verkkosivut

MliDno-2021-4145

Valmistelija

  • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com
  • Eljas Pölhö, eljaspolho@me.com
  • Elina Vauhkonen, elina.vauhkonen@gmail.com

Kuvaus

Haukivuori.fi on Haukivuoren aluejohtokunnan ylläpitämä sivusto, joka tarvitsee päivitystä. Alueen markkinointiin ja aluejohtokunnan viestintään tarvitaan päivitetty suunnitelma ja toteuttajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com

Valitaan viestintätyöryhmä, joka ottaa vastuulleen alueen markkinointiin ja viestintään liittyvät kysymykset, kuten nettisivun.

Päätös

Haukivuoren aluejohtokunta valitsi viestintätyöryhmään jäseniksi Amir Turkanovicin, Joel Moilasen ja Jari Ahokkaan.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.