Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Haukivuorentie 1:n purkutilanne

  • Kapeaseläntien jalkakäytäväasia

  • Torikojun korjaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin. Lisäksi Joel Moilanen ja Amir Turkanovic selvittävät torikojun korjaustarpeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.