Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Talouden seuranta 9/2021, Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2021-1166

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com
Eljas Pölhö, eljaspolho@me.com
Elina Vauhkonen, elina.vauhkonen@gmail.com

Kuvaus

Vuodelle 2021 käytettävissä olleiden määrärahojen kulutuksen seuranta ja loppuvuodelle käytettävissä olevat perusmäärärahat ja strategiarahat.

Perusmääräraha yhteensä 24.500 euroa (kulut yhteensä 12.984,93 euroa)

Strategiaraha yhteensä 19.000 euroa (kulut yhteensä 11.941,33 euroa)

Jäljellä olevia toimenpiteitä:

 • Drumliinitekstitaulut: venäjänkielinen käännös on tehty. Tehdään taulut ja hyväksytään kääntäjien palkkiot (ru, engl, ven)
 • Polkupyöräreitin ja Haukivuoren infotaulu Peitsari.
 • Kyyveden osakaskunta ajoittaa suunnitellut toimenpiteet syksyyn, tämän hetken arvio kustannuksista 3500 euroa.
   

Talousarvion ja kulujen tarkempi erittely liitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com

Merkitään tiedoksi käytettävissä olevat varat vuoden loppuun. Strategiarahaa jäljellä noin 7.000 euroa ja perusmäärärahaa noin 11.000 euroa. Strategiarahassa drumliinihankkeeseen varatuista varoista maksetaan komposiittitaulut sekä niiden tekstien käännöskustannukset (esitettyjen laskujen mukaisesti).

Päätös

Aluejohtokunnan puheenjohtaja esitti kokoukselle talouden tilannekatsauksen ja päätettiin seuraavaa:

 • Infotaulut teetetään (käännökset ja taulut).  
 • Hevosraitiotie/Resiinatoimikunta: Ursuksen laituri kunnostetaan ja ranta-alue siistitään (vesakon poisto).

 

Lisäksi merkitään tiedoksi käytettävissä olevat varat: strategiarahaa jäljellä noin 7.000 euroa ja perusmäärärahaa noin 11.000 euroa.

Valmistelija

 • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com
 • Eljas Pölhö, eljaspolho@me.com
 • Elina Vauhkonen, elina.vauhkonen@gmail.com

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan talouskatsaus.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com

Puheenjohtaja esittää Haukivuoren aluejohtokunnan talouskatsauksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.