Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 15.11.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Joel Moilanen ja Eljas Pölhö.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.