Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Vuoden 2021 käytettävissä olevan perusmäärärahan käyttäminen, mikäli perumäärärahaa on käytettävissä:

  • uudenvuoden ilotulitus
  • selvitetään ns. kaupunkisotapaketin hankintaa halukkaiden lainattavaksi (kustannusarvio 600 €)
  • Haukihallin kuntosalin kännyköiden kuuluvuuden parantaminen (kustannusarvio 300 €)

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.