Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Haukivuoren päiväkodin hiekkakentän peruskorjaus ja ylläpito

MliDno-2021-4150

Valmistelija

  • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com
  • Eljas Pölhö, eljaspolho@me.com
  • Elina Vauhkonen, elina.vauhkonen@gmail.com

Kuvaus

Haukivuoren päiväkodin hiekkakenttä vaatii peruskorjauksen ja ylläpitoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com

Haukivuoren aluejohtokunta edellyttää hiekkakentän ottamista takaisin kaupungin ylläpidettävien alueiden listalle, koska alue on keskeisellä paikalla ja palvelee päiväkodin, esikoulun ja koulun toimintaa. Peruskunnostukseen on määrättävä budjetissa rahoitus, jotta ylläpito voi onnistua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikuntapalvelut/Tiina Juhola

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.