Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Haukivuoren aluejohtokunnan toimintasuunnitelma vuosille 2022-2025

MliDno-2021-3458

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com
Eljas Pölhö, eljaspolho@me.com
Elina Vauhkonen, elina.vauhkonen@gmail.com

Kuvaus

Valmistellaan Haukivuoren aluejohtokunnan strategiaa kaudelle 2021-2025. Käydään läpi edellisen kauden strategiaa PP-esityksen avulla ja keskustellaan uuden kauden tavoitteista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com

Keskustelun pohjalta painotamme strategian kehittelyssä esitettyjä kohtia. Haukivuoren aluejohtokunta päättää jatkaa strategiatyötä koko Haukivuoren aluejohtokunnan (jäsenet ja varajäsenet) yhteistyönä tilaisuudessa, joka järjestetään kaupungin strategiatyöpajan 20.10.2021 jälkeen. Sovitaan tilaisuuden ajankohta.

Päätös

Aluejohtokunnan puheenjohtaja esitteli strategialuonnoksen, jota työstettiin yhdessä ja tehtiin siihen lisäykset.

Merkitään tiedoksi ja työstetty strategia lisätään pöytäkirjan liitteeksi. Tiedot päivitetään kaupungin strategiatyöpajan 20.10.2021 jälkeen.

 

 

Valmistelija

  • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com
  • Eljas Pölhö, eljaspolho@me.com
  • Elina Vauhkonen, elina.vauhkonen@gmail.com

Kuvaus

Kaupungin strategiaa koskevassa palaverissa 20.10.2021 tuli esille, että aluejohtokunnilla ei ole omaa strategiaa, vaan toimitaan kaupungin strategian alaisuudessa oman toimintasuunnitelman mukaisesti. Tämän vuoksi aiemmassa kokouksessa § 53 käsitelty strategialuonnoksen nimeksi muutetaan toimintasuunnitelma.

Tässä pykälässä päätetään toimintasuunnitelman yleislinjat toimintakaudelle 2022-2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com

Toimintasuunnitelman yleislinjat esitetään kokouksessa.

Päätös

Toimintasuunnitelman yleislinjat käytiin läpi kokouksessa ja nimimuutos merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.