Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Haukivuoren aluejohtokunnan strategiset hankkeet vuonna 2022

MliDno-2021-4146

Valmistelija

  • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com
  • Eljas Pölhö, eljaspolho@me.com
  • Elina Vauhkonen, elina.vauhkonen@gmail.com

Kuvaus

Aluejohtokuntien strategiset hankkeet-nimitys tulee myös muuttumaan. Tässä kohtaa käsitellään asiaa strategisten hankkeiden nimellä, koska kaupunki uudistaa nimen vasta myöhemmin. Mikäli nykyinen ehdotus talousarvioksi vahvistetaan valtuustossa, niin strategisten hankkeiden budjetti vuodelle 2022 on 75.000 €, joka jaetaan aluejohtokuntien kesken heidän esittämien strategisien hankkeiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com

Haukivuoren aluejohtokunta esittää toimintasuunnitelmaansa pohjaten kolmea eri strategista hanketta:

  • Kyyvesi-hanke 9.500 €,
  • Koko perheen Haukivuori- hanke 9.000 €,
  • Asemanranta-hanke 9.000 €.
     

Hankesuunnitelmat esitetään kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jukka Ahtiainen ilmoitti olevansa esteellinen yhteisöjäävinä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.