Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Bussivuoron lisääminen Mikkeli-Haukivuori-Mikkeli välille

MliDno-2021-3334

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com
Eljas Pölhö, eljaspolho@me.com
Elina Vauhkonen, elina.vauhkonen@gmail.com

Kuvaus

Eljas Pölhö laatinut ja lähettänyt valituksen Haukivuoren linja-autoliikenteen palvelun heikentämisestä (toinen huomautus).

Aikataulun tasoitukseen Wanhan Osulan pihassa oleva kiinteä pysäkki on näkyvä kyläläisille. Jyrkän alikulun takia päätien pysäkki on hankala liikuntarajoitteisille. Voimassaolevat aikataulut näkösälle myös Mikkelin matkakeskukseen. Nyt siellä esillä vanhentuneet aikataulut. Kapeaselän pysäkkimerkki poistettu tiellä 72 pohjoiseen vievän kaistan puolella. Hiirolan käyttämättömät pysäkkimerkit.

Päätösehdotus

Esittelijä

Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com

Haukivuoren aluejohtokunta tukee esitystä, että linja-autovuoro pysähtyy Wanhan Osulan edessä. Aluejohtokunta muistuttaa myös kaupungin tehtäviin kuuluvan yhteistyön ELY-keskuksen kanssa julkisen liikenteen käytön edellytysten luomiselle, eli siis mm. voimassaolevien aikataulujen esille laiton niille varatuille pisteille ja internettiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com
  • Eljas Pölhö, eljaspolho@me.com
  • Elina Vauhkonen, elina.vauhkonen@gmail.com

Kuvaus

Haukivuorelta ei pääse iltapäiväksi asioimaan Mikkeliin eikä edelleen Mikkelistä kaukoliikenteen kyytiin ole yhteyttä. Asia voidaan korjata lisäämällä kaupungin sisäinen bussivuoro Mikkeli-Haukivuori-Mikkeli välille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Eveliina Naumanen, eveliina.naumanen@hotmail.com

Haukivuoren aluejohtokunta esittää bussivuoron lisäämistä, esitys toteutuksesta annetaan kokouksessa.

Päätös

Haukivuoren aluejohtokunta päätti esittää bussivuoron lisäämistä arkisin ja perusti työryhmän valmistelemaan esitystä. Työryhmään valittiin Eljas Pölhö ja Seppo Lindth.

Tiedoksi

Joukkoliikenneinsinööri, Vuokraus- ja käyttöpalvelujen palvelujohtaja, Pohjois-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.