Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys.

Päätös

Puheenjohtaja ilmoitti, että lisäpykälänä otetaan käsittelyyn Haukivuoren VR:n ratapihan oikaisusuunnitelma ja suunnitelma kahden tasoristeyksen poistamiseksi. Muutettu työjärjestys hyväksyttiin.

Merkitään, että Terhi Patja saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.