Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kyyveden vesienhoidon johtoryhmän kokous 7.4.2021 ja osakaskunnan vuosikokous 25.4.2021

MliDno-2016-1197

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kyyveden vesienhoidon palaveri pidettiin 7. huhtikuuta. Kyyveden osakaskunnan vuosikokous pidettin puolestaan 25.4.2021. Kokousten muistiot ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.