Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kemiallisen lisä-wc:n rakentaminen Haukivuoren satamaan

MliDno-2018-447

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Helatorstain kierroksen yhteydessä aluejohtokunnan puheenjohtajalle tehtiin ehdotus, että aluejohtokunta ehdottaisi kaupungille, että se rakennuttaisi erillisen kemiallisen wc:n sataman alueelle, koska sataman kioski avautuu klo 12 ja suljetaan klo 20. Kioskin wc ei toisin sanoen ole koko ajan käytössä. WC:n tarvetta on myös sataman sesonkiaikojen ulkopuolella caravaanareilla, matonpesijöillä ja muilla kylän ”kesäolohuoneeksi” nimetyn satama-alueen käyttäjillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta esittää, että kaupunkiympäristölautakunta rakennuttaa heti kesän alussa satamaan sopivalle paikalle kemiallisen wc:n.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.