Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kaupungin hallintosääntömuutos aluejohtokuntien osalta/toukokuu 2021

MliDno-2020-111

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin hallintosääntöä on muutettu (kaupunginvaltuusto 17.5.2021) aluejohtokuntien osalta seuraavaan muotoon:

"Mikkelissä on viisi (5) aluejohtokuntaa,​ joiden nimet ovat Anttolan,​ Haukivuoren,​ Mikkelin pitäjän,​ Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokunta. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisissa aluejohtokunnissa on seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee alueen asukkaita kuultuaan aluejohtokuntien jäsenet sekä aluejohtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuusto määrää missä järjestyksessä varajäsenet tulevat jäsenten sijaan.“

Aluejohtokunnat siirtyvät kaupunkiympäristölautakunnan alaisuuteen 1.8.2021 alkaen. Kaupungin hankintasääntöön ei tehty aluejohtokuntien esittämiä muutoksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.