Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Haukivuoren laaja liikuntapaikkojen esittely kaupungin liikuntapalveluille

MliDno-2021-1162

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta kutsui maaliskuussa tekemänsä päätöksen (25.3.2021 § 12) mukaisesti Mikkelin liikuntapalveluiden edustajat (5) tutustumaan päivän ajaksi kaikkiin Haukivuorella oleviin liikuntapalveluihin ja -mahdollisuuksiin. Mukaan esittelyyn kutsuttiin Haukivuoren Kisailijoiden ja Häkkilän Erä-Veikkojen johto.

Esittelypäivänä käytiin läpi 25.3.2021 tehdyn päätöksen (§ 12) liitteen kohteet ja tarkennettiin paikan päällä ko. esitystä. Liikuntapalveluiden edustaja kirjasi kaikki esille tulleet havainnot muistioon ja muistion perusteella määritellään Haukivuoren alueen liikuntapaikkojen kunnossapito ja huolto yksityiskohtaisesti ja samalla määritellään päävastuutahot.

Aluejohtokunnan puheenjohtaja esitti, että otettaisiin käytäntö, jossa arvioitaisiin vuositasolla viiden vuoden hoitosuunnitelmat ja mahdolliset uudet kohteet ja sovittaisiin aina eri osapuolten toimenpiteet ja vuotuinen rahankäyttö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Liikuntapalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.