Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Haukivuoren keskustan asemakaavoituksen ohjausryhmän kokous 12.5.2021

MliDno-2016-1969

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren keskustan asemakaavoituksen ohjausryhmä piti kokouksen 12. toukokuuta. Kokouksen muistio on liitteenä. Kokouksessa esiteltiin kaavaluonnos, jonka työstöä on jatkettu. Nyt kaavaluonnoksessa käsitellään osuutta Haukivuorentie-Kankaantie, jolloin kokonaisuuteen liittyvät myös Haukivuoritalo ja entiset terveyskeskuskiinteistöt.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.