Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Haukivuoren aluejohtokunnan vaalitoimikunnan kokous 3.5.2021

MliDno-2021-1159

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren uuden aluejohtokunnan valitsemista valmisteleva vaalitoimikunta piti kokouksen 3.5.2021. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.