Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Haukivuoren aluejohtokunnan rahankäyttösuunnitelma 2021

MliDno-2021-275

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja esittelee kokouksessa taloussuunnitelmia sekä aluejohtokunnan perusmäärärahan että strategisiin hankkeisiin varatun määrärahan osalta. Suunnitelma on liitteenä. Kokonaisbudjetti on perusmäärärahan osalta 24.500 euroa. Strategisiin hankkeisiin on varattu 19.000 euroa. Tämän hetken suunnitelmien mukainen perusmäärärahahankkeiden kustannusarvio on 19.700 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta hyväksyy alustavan vuoden 2021 rahankäyttösuunnitelman.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja muutti esitystään niin, että liitteessä oleviin summiin tehdään 500 euron lisäys kohtaan drumliini- ja muinaishistorian selvitys sekä 2 000 euron lisäys uuteen kohtaan skeittiparkin kehittäminen. Korjattu liite liitetään pöytäkirjaan.

Muutosesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.