Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Haukivuoren VR:n ratapihan oikaisusuunnitelma ja suunnitelma kahden tasoristeyksen poistamiseksi (lisäpykälä)

MliDno-2021-2313

Kuvaus

Väyläviraston suunnitelmissa on sekä Tirkkosen että Tervalahden tasoristeysten poistaminen ja tasoristeysten korvaaminen teiden uusilla linjauksilla, koska alikulkujen ja siltojen rakentaminen tasoristeysten kohdalle ei ole mahdollista.

Lisäksi Väylävirasto suunnittelee Haukivuoren ratapihan oikaisemista, että junien huippunopeutta voidaan ratapihan kohdalla nostaa. Oikaiseminen tarkoittaa käytännössä asemalaiturien purkamista ja meluvallien rakentamista radan molemmin puolin Drumliinitie 72:n sillalta aina Porsaskosken tien sillalle saakka.

Päätös

Haukivuoren aluejohtokunta esittää Etelä-Savon maakuntaliitolle ja Mikkelin kaupungille, että ne pyrkivät estämään Haukivuoren ratapihan oikaisun. Lisäksi aluejohtokunta esittää Väylävirastolle, että Tirkkosen ja Tervalahden tasoristeysten poistamista koskevat suunnitelmat otetaan uudelleen käsittelyyn niin, että ratkaisut soveltuvat alueiden asukkaille ja teiden käyttäjille.

Aluejohtokunta esittää lisäksi, että Mikkelin kaupunki lähettää lähetystön kaupunginhallituksen puheenjohtajan Arto Seppälän johdolla käymään Väylävirastossa ja liikenneministerin luona. Lähetystöön otetaan mukaan aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen ja tietokirjailija Eljas Pölhö sekä maakuntaliiton edustaja.

Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin pykälän 28 jälkeen ja että Eljas Pölhö osallistui asian käsittelyyn.

Tiedoksi

Väylävirasto/Aki Hämäläinen, Etelä-Savon maakuntaliitto, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.