Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Entisen Haukivuoren kunnan taideteosten ja muistotaulujen kartoittaminen

MliDno-2021-2148

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Entisen Haukivuoren kunnan hankkimat taideteokset ja muistotaulut on luetteloitu. Luettelo on aikanaan luovutettu Mikkelin taidemuseolle. Suurin osa taideteoksista ja sankarinvainajalaatoista on kadonnut. Museojohtaja Matti Karttunen edellyttää, että asia selvitetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta pyytää kaupungin museotoimelta luettelon entisen Haukivuoren kunnan taideteoksista ja muistotauluista ja antaa jollekin asiaa tuntevalle henkilölle tehtäväksi laatia tarkemman selvityksen asiasta. Sopiva selvittäjä tai selvittäjät voisivat löytyä Haukivuoren kotiseutuyhdistyksestä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Museopalvelut, Haukivuoren kotiseutuyhdistys

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.