Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Drumliinin, Hulkon kiven ja Hulkonsaaren liittäminen osaksi Saimaa Geoparkia

MliDno-2018-2539

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Saimaa Geopark -kokonaisuus on saanut Unescon Global Geopark -statuksen. Aluejohtokunnan puheenjohtaja sai vähän ennen statuksen julkaisemista tiedon asiasta ja otti yhteyttä Geopark-hankkeen puheenjohtajaan Jouni Riihelään ja ehdotti, että kokonaisuuteen liitettäisiin mukaan mukaan myös Haukivuoren drumliimi ja Hulkon kivi. Siinä yhteydessä ei vielä puhuttu Hulkonsaaresta, mutta sitäkin ehdotetaan mukaan kokonaisuuteen. Riihelä hyväksyi ratkaisun ja Eljas Pölhö on hoitanut Mainospuulle komposiittitaulut, joihin on kirjattu kummankin kohteen tiedot suomeksi, venäjäksi, englanniksi ja ruotsiksi. Samat tiedot on toimitettu Mikkelin Urpolan luontokeskukseen.

Samalla selvitetään Hulkonsaaren menneisyyttä. Metsähallituksen muinaismuistoselvityksen mukaan Hulkonsaaressa on mahdollisesti karsikkopuu (entisajan vainajien tienviitta). Tämä pitäisi varmistaa, koska kyse olisi vedestä katsottavasta nähtävyydestä samoin kuin Hulkon kiven kohdalla. Hulkonsaari on suojeltu. Puheenjohtaja on pyytänyt Eljas Pölhöä historiasta kiinnostuneena taustahenkilönä etsimään ammattihenkilöä, joka selvittää Hulkonsaaren menneisyyden merkitystä ja siihen liittyvää karsikkopuuta. Tällainen henkilö on uskontotieteilijä Susanna Lendiera, joka selvittää karsikkopuun olemassaoloa ja sen saattamista matkailunähtävyydeksi. Susanna Lendieraa on pyydetty käymään viikolla 20 Mikkelissä selvittämässä asiaa. Tämän jälkeen selvitetään mahdollisuuksia nostaa Hulkonsaari ja Hulkon kivi matkailunähtävyydeksi, jolle järjestetään kesäisin edestakainen kuljetus Haukivuoren satamasta. Puheenjohtaja on alustavasti kysynyt kuljetusten hoitamiseen henkilöä, jolla on suuri puuvene.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että Eljas Pölhö osallistui myös tämän pykälän käsittelyyn.

Tiedoksi

Mikkelin matkailu/Maisa Häkkinen, kaupungin viestintä

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.