Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Etelä-Savon vesienhoitosuunnitelmia koskeva kuuleminen

    Etelä-Savon aluetta koskevat Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmat sekä maakunnan pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelma on päivitetty vuosille 2022–2027. Vesienhoidon tavoite on, että kaikkien pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Tilaa parantavien toimien tulee olla käynnissä vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteet on suunniteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suunnitelmia voi kommentoida 14. toukokuuta saakka järjestettävässä kuulemisessa Asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.