Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon perjantaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Pöyhönen ja Minna Saloviin.

Koska kokousta seuraavan viikon perjantai on pitkäperjantai ja maanantai 2. pääsiäispäivä sekä lisäksi huomioiden postin kulun, tarkastetaan pöytäkirja torstaina 8.4.2021 ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Saloviin ja Terhi Patja. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.