Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Haukivuoren aluejohtokunta päätti, että haukivuorelaisia kuntavaaliehdokkaita esitellään haukivuori.fi-sivustolla. Aluejohtokunta aktivoi haukivuorelaisia äänestämään oman alueen ehdokkaita.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.