Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kyyveden osakaskunnan vesienhoitoon myönnetyn strategiarahan käyttö

MliDno-2020-2454

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan vuoden 2021 strategisiin hankkeisiin (hankkeet hyväksytty hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 20.1.2021, § 7) sisältyy vesien- ja kalastonhoitoon liittyvä strategiarahalahjoitus 6000 euroa Kyyveden osakaskunnalle.

Aluejohtokunta on lahjoittanut osakaskunnalle v. 2020 loppupuolella myös sähköiset ruohonleikkurit ja kasvien keräyslaitteet ja tehnyt 3500 euron rahalahjoituksen.

Osakasakunnan hoitokunta on esittänyt, että tehdään Kapustasalmelle uusi veneenlaskupaikka nykyiselle laskupaikalle, joka on tällä hetkellä huonossa kunnossa. Aluejohtokunta puoltaa esitystä, koska aluejohtokunta on kunnostanut jo Kyyveden sataman veneenlaskupaikan ja rakennuttanut Asemanseläntien päähän uuden veneenlaskupaikan. Aluejohtokunta esittää, että veneenlaskupaikka rakennetaan Kapustasalmeen syksyllä, jolloin vesi on yleensä matalimmillaan. Samalla kunnostetaan myös kääntöpaikka.

Aluejohtokunta on esittänyt uudelle hoitokunnalle kumppanuusyhteistyötä joulukuusta 2021 alkaen. Tämä mahdollistaa toiminnan aktivoituessa taloudellista tukea.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta toteuttaa Kapustasalmelle uuden veneenlaskupaikan yhteistyössä Kyyveden osakaskunnan hoitokunnan kanssa syksyllä ja tukee tukirahallaan myös mahdollista Kyyveden alivedenkorkeuden noston projektin alkutoimia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kyyveden osakaskunnan hoitokunta/Veijo Hämäläinen, Minna Saloviin

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.