Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Haukivuoren hyppyrimäkien kunnostaminen ja uudelleenkäyttö

MliDno-2021-1184

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan puheenjohtaja on esittänyt mäkien suunnittelijalle Aatto Lamminpäälle, että Haukivuoren hyppyrimäet voitaisiin kunnostaa harjoittelu- ja kilpailukäyttöön. Lamminpää on käynyt kaksi vuotta sitten katsomassa mäkiä ja todennut, että ne on aika helppo laittaa käyttökuntoon.

Puheenjohtaja on esittänyt mäkihyppyä harrastavalle Saku Niilo-Rämälle, että tämä kokoaa ryhmän aikaisemmista ja nykyisistä hyppy- sekä mäentukiharrastajista, Haukivuoren Kisailijat ry:n edustajasta sekä kutsuu asiantuntijaksi Aatto Lamminpään. Ryhmä selvittää edellytykset mäkien käyttöön, mäkien käyttökunnon sekä mäkien ja ympäristön turvallisuuden sekä tekee huhtikuun loppuun mennessä toimenpide-ehdotukset mäkien mahdolliseen harjoitus-, valmentamis- ja kilpailukäyttöön laittamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Saku Niilo-Rämä, Aatto Lamminpää, Haukivuoren Kisailijat ry/Asko Kohvakka, kaupungin liikuntapalvelut/Tiina Juhola

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.