Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Haukivuoren hevosraitiotien ja resiinaradan toteutuksen eteneminen

MliDno-2020-2102

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Väyläviraston rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin kävi viikon 8 loppupuolella yksityishenkilönä tutustumassa hevosraitiotien ja resiinaradan olosuhteisiin ja edellytyksiin. Kaikki suunnitelmiin liittyvät asiat voidaan näin ollen valmistella, kun tuleviin suunnitelmiin pyydetään virallista lausuntoa Väylävirastolta. Käyntiin liittyi myös muita olosuhteisiin ja myöhempiin toimenpiteisiin liittryviä arvioita, joihin saatiin lisänäkemyksiä.

Hevosraitiotien ensimmäiseksi rakennuskohteeksi otetaan yhteydet Tiilipiipun Kulttuuriklubilta satamaan ja Ursuksen laiturille. Suunnitelma jatkuu siitä rantaa pitkin pohjoiseen. Ursuksen laiturille voidaan tehdä sivuraidesuunnitelma saunavaunun parkkeeraamiseksi sinne silloin, kun se on vuokrattu saunojille. Tämä suunnitelma lyhentää radan pituutta suhteessa alkuperäiseen suunnitelmaan.

Myös radan rakentamiseen liittyviä ongelmia ja kustannushyötyjä on selvitetty. Vanhoja kiskoja tultaneen saamaan Mikkelin kaupungilta ja Väylävirastolta. Väylävirastolta saadaan myös muita raidetarvikkeita.

Myönnettyä strategiarahaa voidaan nyt hyödyntää mm. hevosraitiotien ratapölkkyjen ja perheresiinan hankintaan. Vanhaa lastausrataa saadaan käyttää resiinaratana, jolle on jo luvattu lainaksi yksin ajettava resiina. Perheresiinan saamisen jälkeen resiinarata voidaan käynnistää heti, kun kaikki luvat ja turvallisuusedellytykset ja valvontatoimet saadaan hoidetuiksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi ja päätetään, että Eljas Pölhö esittelee kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkaselle uusien suunnitelmien perusteita ja yksityiskohtia niin, että ne voidaan ottaa huomioon kaavoituksessa.

Päätös

Puheenjohtaja lisäsi keskustelun jälkeen esityksen loppuun lauseen, että hevosraitiotien sijoittuminen Ursuksen laiturilta pohjoiseen selvitetään kaavoituksen yhteydessä.

Muutettu esitys hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Eljas Pölhö, kaupunginarkkitehti, kaupungin viestintä

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.