Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Haukivuoren aluejohtokunnan seuraava kokous

MliDno-2019-520

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Puheenjohtaja kutsuu aluejohtokunnan koolle toukokuun aikana. Kokousaika riippuu mm. korona- ja kuntavaaliasioista.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.