Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Häkkilän retkipolun puuvaraston rakentaminen

MliDno-2017-428

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Häkkilän retkipolun käyttö on lisääntynyt erittäin voimakkaasti viime vuosien aluejohtokunan ja Erä-Veikkojen toimien sekä kaupungin liikuntatoimen osittaisella materiaalituella. Vehkamäen majalta puuttuu halkovarasto ja useilta käyttäjiltä on tullut palautetta siitä, että puiden kunto on heikko  sade- ja talviaikaan. Ilman omia kuivia puita on vaikea saada tulta syttymään. Puheenjohtaja on informoinut Häkkilän Erä-Veikkoja asiasta ja seura on kokouksessaan päättäneet rakentaa talkootyönä varaston, mutta materiaalikustannuksiin seura tarvitsee joko kaupungin liikuntatoimen tai aluejohtokunnan tukea.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta ehdottaa kaupungin liikuntapalveluille Häkkilän Erä-Veikoille puuvaraston rakennustarvikkeiden hankinnan tukemista Vehkamäen majan yhteyteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Häkkilän Erä-Veikot/Veli Manninen, liikuntapalvelut/Tiina Juhola, asumisen ja toimintaympäristönpalvelualue/Jouni Riihelä

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.