Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkistettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon perjantaina ja tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seuraavan viikon maanantaina Haukivuoren kirjastossa klo 13.00 -19.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Ilpo Kohvakkaa ja Liisa Pulliaista.

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä Minna Saloviin tarkistaa §:t 48 ja 49.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.