Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

1. Montolan jätevesilaitokseen tutustumistilaisuus 28.10.2015 klo 8. Asko Kohvakka käy tutustumassa laitokseen.

1. Aluejohtokunta nimeää kaavatyöryhmän, jonka jäseninä ovat Asko Kohvakka, Veli Manninen ja Harri Kohvakk ja Harrin varalla Mika Karppinen. Asko Kohvakka on puheenjohtaja ja koollekutsuja. Työryhmä selvittää Haukivuoren tonttireservin.

2. Avustustyöryhmä kokoontuu 3.11.2015 klo 15.30 valmistelmaan aluejohtokunnalle avustusjakoa ja perusteita. Työryhmään kuuluvat Liisa Pulliainen puheenjohtajana, Minna Saloviin ja Olli Lahti.

3. Käyttömäärärahan tarkennus loppuvuodeksi

4. Joulumessut järjestetään Haukihallilla 5.12.2015.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.