Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Aluejohtokunnan strategian toteuttaminen/työnjako aluejohtokuntien jäsenille

MliDno-2015-2143

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Valmistelutyöryhmän kokos 8.10.2105

Aluejohtokunnan puheenjohtaja esitteli aluejohtokunnan jäljellä olevalle toimikaudelle 2016-2017 aluejohtokunnan strategian toteuttamiseksi työnjakoa aluejohtokuntien jäsenille, jotka tukevat puheenjohtajaa ja aleujohtokuntatyötä tarvittaessa seuraavasti,

1. Minna Saloviin

- Kyyvesi-projekti, kouluasiat (talkoot, tarjoilu, päiväkoti), tiedottaminen, tietotekniikka

2. Veli Manninen/Olli Lahti

- taajama,  metsä, maisemointi ja hakkuut (Veli Manninen, Kyyvesi-projekti)

3. Asko Kohvakka

- joukkoliikenne, liikunta ja urheilu

4. Eva Häkkinen

- toriasiat ja asioiden yhteydenpito Haukivuorelaiset ry:n kanssa

5. Olli Lahti/ Jarmo Häkkinen/Mika Karppinen

- Asemankylän ja asuntojen viihtyvyyden ja ympäristön seuranta sekä satama

6. Liisa Pulliainen ja Leena Teittinen (tarvittaessa Marja Pulkkinen)

- sosiaali- ja terveystoimi, sektorin poliittinen yhteydenpito

7. Mika Karppinen

- tietoliikenne, yrittäjyys

8. Ilpo Kohvakka/Leena Teittinen

- eläkeasiat

9. Marja Pulkkinen

- Luomutuotanto ja maatalous

 10. Pekka Vauhkonen

- rinneprojekti ja toiminnan yhteistyön koordinointi Haukivuorelaiset ry:n kanssa

Puheenjohtaja hoitaa asioita ja neuvotteluja myös itsenäisesti, asioiden valmistelussa ja eri neuvottelutilanteissa informoiden ko. vastuuhenkilöitä. Puheenjohtaja esitti, että seuraava valmistelutyöryhmä vv. 2016 -2017 rakennetaan työn jaon perusteella niin, että valmistelutyöryhmään kuuluvat puheenjohtaja, Minna Saloviin, Asko Kohvakka ja sihteeri Olli Lahti sekä yksi aluejohtokunnan jäsen käsiteltävänä olevan aluejohtokunnan kokouksen keskeisten asioiden valmistelun painopisteasioiden mukaisesti.

Tärkeänä asiana ovat myös lausuntojen valmistelu ja tarvittava yhteydenpito sekä informaation vastuualuekohtainen ajankohtaistieto, jotka nyt kaikki ovat olleet pääsääntöisesti puheenjohtajan hoidettavana. Näin helpotetaan myös puheenjohtaja tehtävämassaa ja selkeytetään asioiden valmistelut.

Päätös; Hyväksyttiin

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä esittää strategian toteuttamiseen aluejohtokuntien jäsenille seuraavaa työnjakoa;

Minna Saloviin

- Kyyvesi-projekti, kouluasiat (talkoot, tarjoilu, päiväkoti), tiedottaminen, tietotekniikka

Veli Manninen/Olli Lahti

- taajama, metsä, maisemointi ja hakkuut (Veli Manninen, Kyyvesi-projekti)

Asko Kohvakka

- joukkoliikenne, liikunta ja urheilu

Eva Häkkinen

- toriasiat ja asioiden yhteydenpito Haukivuorelaiset ry:n kanssa

Olli Lahti/ Jarmo Häkkinen/Mika Karppinen

- Asemankylän ja asuntojen viihtyvyyden ja ympäristön seuranta sekä satama

Liisa Pulliainen ja Leena Teittinen (tarvittaessa Marja Pulkkinen)

- sosiaali- ja terveystoimi, sektorin poliittinen yhteydenpito

Mika Karppinen

- tietoliikenne, yrittäjyys

Ilpo Kohvakka/Leena Teittinen

- eläkeasiat

Marja Pulkkinen

- Luomutuotanto ja maatalous

Pekka Vauhkonen

- rinneprojekti ja toiminnan yhteistyön koordinointi Haukivuorelaiset ry:n kanssa, tieasiat

Puheenjohtaja hoitaa asioita ja neuvotteluja myös itsenäisesti, asioiden valmistelussa ja eri neuvottelutilanteissa informoiden ko. vastuuhenkilöitä.

2. Puheenjohtaja hoitaa asioita ja neuvotteluja myös itsenäisesti, asioiden valmistelussa ja eri neuvottelutilanteissa informoiden ko. vastuuhenkilöitä. Puheenjohtaja esitti, että seuraava valmistelutyöryhmä vv. 2016 -2017 rakennetaan työn jaon perusteella niin, että valmistelutyöryhmään kuuluvat puheenjohtaja, Minna Saloviin, Asko Kohvakka ja sihteeri Olli Lahti sekä yksi aluejohtokunnan jäsen käsiteltävänä olevan aluejohtokunnan kokouksen keskeisten asioiden valmistelun painopisteasioiden mukaisesti.

Tärkeänä asiana ovat myös lausuntojen valmistelu ja tarvittava yhteydenpito sekä informaation vastuualuekohtainen ajankohtaistieto, jotka nyt kaikki ovat olleet pääsääntöisesti puheenjohtajan hoidettavana. Näin helpotetaan myös puheenjohtaja tehtävämassaa ja selkeytetään asioiden valmistelut.

Päätös

Keskustelun kuluessa Leena Teittinen, esitti, että henkilöt valmistelutyö-ryhmään nimettäisiin aluejohtokunnan aiemmin asiasta tekemän päätöksen mukaisesti. Esitys ei saanut kannatusta. Leena Teittinen esitti, että valmistelutyöryhmän kokoonpanossa hän olisi myös mukana. Veli Manninen kannatti Leena Teittistä lisättäväksi valmiistelutyöryhmään.

Koska oli tehty valmistelutyöryhmän esityksestä poikkeava vastaehdotus  ja sitä oli kannattatettu. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi kädennostoäänestyksen. Suoritetussa äänestyksessä valmistelutyöryhmän esitys sai yhdeksän ääntä ja Leena Teittisen esitys yhden äänen.

Valmistelutyöryhmän esitys tuli aluejohtokunnan päätökseksi.

Tiedoksi

aluejohtokunnan jäsenille

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.