Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys.

Päätös

Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.