Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

 • Keronvuoren näköalapaikan turva-alue on tehty.
 • Pyöräilyreitin vanha 5-tie, Harjun Helmi, Haukivuoren Asemankylä, Kangasjärven laavu, Lomatrio opasteviitoitus on valmis.
 • Retkipolulle on hankittu ja hankitaan vielä lisää tarvittavia opasteviittoja Mainospuulta. Myös retkipolun oikaisua metsikön kautta Vehkamäen maja-Kapustasalmi on suunniteltu. Häkkilän retkipolun uuden esitteen toimeenpano on tästä syystä viivästynyt.
 • Puheenjohtaja on aikaisempien vuosien tapaan lähettänyt palautteita Etelä-Savon ELY-keskukselle rikkoutuneista tai huonoista ELY:n vastuulla olevista liikennemerkeistä sekä katujen ja teiden korjauksesta. ELY on vastannut hoitavansa kunnostukset.
 • Puheenjohtaja on lähettänyt myös raportin Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimihenkilöille tie- ja polkupyöräpintojen korjaustoivomuksista Asemankylällä sekä sataman ja Haukivuoritalon ympäristön heikossa kunnossa olevista liikennemerkeistä.
 • Keskustien nro 27 ränsistynyt talo on ollut v. 2016 työn alla ja se on luvattu kaupungin toimesta kahdesti purkaa. Puheenjohtaja on uudistanut toimenpiteen kuvan kanssa.
 • Sataman kahvion pitäjänä jatkaa edelleen Pirjo Nykänen kuten aiempina vuosina 1.6.2020 alkaen. Kaupunki on myös suorittanut Nykäsen esittämiä kioskin olosuhteiden parannustoimenpiteitä.
 • Skeittiradan penkkien talkoot on pidetty sovitulla tavalla.
 • Aluekoordinaattorin työsuhde on loppunut 31.5.2020. Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden vt. johtaja Matti Laitsaari on vastuussa aluejohtokuntien tukena olemisesta.
 • Aluejohtokuntauudistuksen päätös on siirretty syksyyn 2020 Mikkelin kaupunginhallituksen toimesta.
 • Asemankylän kaavoitustoimet käynnistetään kaupungissa tämän vuoden aikana ja ne etenevät yhteistyössä aluejohtokunnan ja paikallisasukkaiden kanssa.
 • Kaupungin luottamus- ja operatiivisen johdon lehtitilauksen jatkuminen
 • ReissuEllu-tilannekatsaus ja pysähtymispaikat Haukivuorella
 • Puheenjohtaja osallistui kutsuttuna Etelä-Savon Maakuntaliiton strategiaseminaariin 20.5.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.