Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Muuta meille -kampanja

MliDno-2020-1169

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@sivistys.mikkeli.fi
  • Leo Laukkanen

Kuvaus

6.2.2020 kokouksessa toimintasuunnitelmassa 2020 päätettiin painattaa kevätmessuille taskuun sopiva mainosesite Haukivuoresta. Koronaviruksen vuoksi kevätmessut peruutettiin, ja puheenjohtaja on muuttanut esitteen muotoa niin, että sitä jaetaan teemalla ”Muuta meille” vapaa-ajanasukkaille ja muille halukkaille Haukivuorea esittelemään ja markkinoimaan. Esitettä on painettu 1000 kappaletta, ja esite on liitetty mm. palvelu- ja toimintaoppaaseen tukiaineistoksi em. tahoille, jossa aluejohtokunnan puheenjohtajan tervehdyksessä esittää esitteen lukijoille alueen markkinointia ja uusia asukkaita Asemankylälle, Kyyveden rannalle ja muualle pitäjän alueelle. Esitteet sijoitetaan Wanhaan Osulaan ja kirjaston asiointipalveluun jaettavaksi kaikille halukkaille. Esitteen suunnittelusta ja tietojen pelkistyksestä vastasi aluejohtokunnan varajäsen, toimittaja Petri.P.Pentikäinen, aluejohtokunnan tekemästä taustatietopakista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Solmu-hanke, Mikkelin kaupungin viestintä

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.