Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

  • Vuoden haukivuorelaisen valinta
    • Puheenjohtaja ja yrittäjien puheenjohtaja ovat neuvotelleet ko. asiasta ja heillä on yksimielinen ehdotus vuoden haukivuorelaisen valintaan. Ehdotus lähtee myös siitä, että nimitys julkistetaan Savon radan päivänä, mikäli se toteutuu. Vuoden nuori haukivuorelainen valintaehdotusta ei ole vielä käsitelty.
       
  • Tulojen hyödyntäminen aluejohtokunnan toiminnassa. Haukivuoren aluejohtokunta pyytää vastausta tulojen käyttämiseen aluejohtokunnan toiminnassa mahdollisimman pian. Vastausta on pyydetty jo aiemmin, mutta ei ole saatu selvitystä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi sekä lähetetään tulojen hyödyntämistä koskeva kohta tiedoksi talousjohtaja Heikki Siiralle ja hallintojohtaja Ari Liikaselle.

Tiedoksi

Talousjohtaja Heikki Siira, hallintojohtaja Ari Liikanen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.