Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas Loikkanen ja Mika Ruohoranta.