Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pelastuslaitoksen toimintakertomus 2016

MliDno-2017-535

Valmistelija

  • Pekka Piirainen, palopäällikkö, Pekka.Piirainen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtosäännön mukaan pelastuslautakunta hyväksyy toimintakertomuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Pelastuslautakunta hyväksyy Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintakertomuksen liitteineen vuodelta 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.